Julkisrauhan rikkomiseen syyllistyy tunkeutumalla julkisrauhan suojamaan tilaan. Julkisrauhan rikkomisessa on siis huomioitava henkilön toiminta että kyseessä oleva tila.

Julkisrauhaa rikkovaa toimintaa on, kun henkilö oikeudettomasti tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen julkisrauhan suojaamaan tilaan, taikka kätkeytyy tai jää edellä sellaiseen paikkaan. Oikeudettomalla toiminnalla tarkoitetaan muun muassa viranomaisen määräysten tai tilan omistajan tahdon vastaista toimintaa.

Säännöksellä suojataan myös sellaisia tiloja, jotka jäävät kotirauhan ulkopuolelle. Laissa tarkoitettuja suojattuja tiloja ovat virastot, liikehuoneistot, toimistot, tuotantolaitokset, kokoustilat taikka muut vastaavat huoneistot tai rakennukset. Lisäksi on kielletty rauhan rikkominen sellaisen rakennuksen aidatulla piha-alueella taikka kasarmialueella tai muulla puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla alueella, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty. Yleensä julkisrauhalla suojaan tiloja, joissa oleskelee tai työskentelee ihmisiä.

Laissa tarkoitettuihin tuotantolaitoksiin luetaan myös turkistarhauksessa käytetty eläinsuoja. Tapauksessa KKO 2003:84 vastaajat tuomittiin julkisrauhan rikkomisesta, kun he olivat vastoin omistajan tahtoa tunkeutuneet omistajan asuinrakennuksen lähistöllä sijaitsevalle kettutarha-alueelle.

Julkisrauhan rikkomisena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

rangaistus ja syyteoikeus

Julkisrauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Julkisrauhan rikkominen on asianomistajarikos, eli syttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse vaadi sitä, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää kotirauhan rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki, KKO 2003:84


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 8.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.