Suomessa jokaisella on oikeus kotirauhaan. Kotirauhan turvaamiseksi on muun muassa lailla kielletty kotirauhan rikkominen sekä salakuuntelu ja salakatselu kotirauhan suojaamassa paikassa.

Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat lain mukaan asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.

Kotirauhan piiriin voi poikkeuksellisesti kuulua myös sellainen vesialue, joka sijaitsee asunnon tai loma-asunnon välittömässä läheisyydessä ja olisi rinnastettavissa piha-alueeseen. Turun hovioikeuden tapauksessa vesialueen osan katsottiin kuuluvan kotirauhan suojan piiriin.

kotirauhan suojan henkilöpiiri

Laissa turvattu kotirauha suojaa tiettyä henkilöpiiriä. Kotirauhan suojaa nauttivat ensinnäkin asunnon omistaja ja muu haltija, kuten vuokralainen, sekä vanhempiensa kanssa vakituisesti asuvat alaikäiset lapset.

Tapauksessa KKO 2011:110 todettiin kuitenkin, että alaikäiset lapset kuuluivat kotirauhan suojan piiriin tilapäisestä asumisestaan huolimatta. Myös edellä mainitussa Turun hovioikeuden tapauksessa todettiin, että myös kiinteistön omistajan täysi-ikäinen ja omassa asunnossaan asuva tytär nautti kotirauhan suojaa kiinteistöllä oleskellessaan.


Lue lisää yksityiselämän suojasta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.02.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.