Huumausainerikos

Huumausainerikoksesta säädetään rikoslain 50 luvussa. Rikoslaissa on huumausainerikoksen kohdalla määritelty useita erilaisia tekotapoja. Huumausainerikoksessa voi siten olla kysymyksessä huumausaineen: valmistaminen viljely maahantuonti tai maasta vienti kuljettaminen tai kuljetuttaminen myynti, välittäminen,… Lue lisää »

Huumausainerikos lyhyesti

Rikoslain mukaan: mikäli henkilö laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä; taikka, viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, hamppua tai meskaliinia… Lue lisää »

Huumausaineen käyttörikos

Mikäli henkilö laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, katsotaan hänen syyllistyvän huumausaineen käyttörikokseen. Huumausaineen käyttörikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Huumausainerikoksen edistäminen

Mikäli henkilö huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen; taikka, varoja lainaamalla tai muuten… Lue lisää »

Huumausainerikoksen valmistelu

Mikäli henkilö tehdäkseen huumausainerikoksen, poislukien hallussapito ja hankkiminen, valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, katsotaan hänen syyllistyvän huumausainerikoksen valmisteluun. Huumausainerikoksen valmistelusta tuomitaan… Lue lisää »

Törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Mikäli huumausainerikoksen edistämisessä rikoksentekijä toimii huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä ja rikoksen kohteena oleva väline, tarvike tai aine on tarkoitettu erittäin vaarallisen huumausaineen tai suuren huumausainemäärän valmistukseen, viljelyyn,… Lue lisää »

Törkeä huumausainerikos

Mikäli huumausainerikoksessa rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta; taikka, rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä; taikka,… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä – Huumausaine, erittäin vaarallinen huumausaine

Huumausaineella tarkoitetaan huumausainelaissa tarkoitettua huumausainetta. Erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet.