Mikäli huumausainerikoksessa rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta; taikka, rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä; taikka, aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa; taikka, levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla, ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi huumausainerikokseksi. Törkeästä huumausainerikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.