Mikäli henkilö huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen; taikka, varoja lainaamalla tai muuten rahoittamalla edistää huumausainerikosta tai sen valmistelua taikka ensin tarkoitettua toimintaa tietäen, että rahoitus käytetään tähän tarkoitukseen, katsotaan hänen syyllistyvän huumausainerikoksen edistämiseen. Huumausainerikoksen edistämisestä tuomitaan, ellei teko ole rangaistava osallisuutena huumausainerikokseen tai törkeään huumausainerikokseen, sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Huumausainerikoksen edistämisen yritys on rangaistava, poislukien varojen lainaaminen ja rahoittaminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.