Huumausainerikoksesta säädetään rikoslain 50 luvussa. Rikoslaissa on huumausainerikoksen kohdalla määritelty useita erilaisia tekotapoja. Huumausainerikoksessa voi siten olla kysymyksessä huumausaineen:

  • valmistaminen
  • viljely
  • maahantuonti tai maasta vienti
  • kuljettaminen tai kuljetuttaminen
  • myynti, välittäminen, luovutus tai muu levitys, tai
  • hallussapito

Näitä huumausaineita ovat huumausainelaissa tarkoitetut huumausaineet. Lainkohdassa on lisäksi erikseen mainittu kokapensaan, kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien, oopiumiunikon, hampun tai meskaliinia sisältävien kaktuskasvien laiton viljely.

Huumausainerikosta koskevassa lainkohdassa myös kunkin ylhäällä mainitun teon yritys on säädetty rangaistavaksi. Yrityksestä voidaan kuitenkin rangaista vain siinä tapauksessa, että henkilöllä on ollut todellinen mahdollisuus toteuttaa kyseinen teko. Huumausainerikokseen syyllistyneelle henkilölle voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi.


Lue lisää huumausainerikoksista: törkeä huumausainerikos, huumausaineen käyttörikos.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / trainee
27.08.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.