Tuottamuksellinen vapaudenriisto

Tuottamukselliseen vapaudenriistoon voi syyllistyä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin tuottamukselliseen vapaudenriistoon syyllistyy henkilö, joka huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vapaudenmenetyksen, paitsi jos teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko on vähäinen. Tuottamukselliseen… Lue lisää »

Törkeä vapaudenriisto

Vapaudenriisto voidaan laissa mainituilla perusteilla tuomita myös törkeänä. Vapaudenriistoon syyllistyy henkilö, joka joko sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä.… Lue lisää »

Vapaudenriisto

Mikäli henkilö joko sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä, katsotaan hänen syyllistyvän vapaudenriistoon. Vapaudenriistosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään… Lue lisää »

Törkeä ihmiskauppa

Törkeä ihmiskauppa on erittäin vakava rikos, jonka arvioinnin pohjana on ihmiskaupan tunnusmerkistö tai toisen orjuus. Ihmiskaupan tunnusmerkistö koostuu teossa käytetyistä keinoista, tekotavoista ja teon tarkoituksesta. Ihmiskauppaan syyllistyy henkilö, joka tietyillä keinoilla… Lue lisää »

Panttivangin ottaminen

Panttivangin ottaminen on törkeän vapaudenriiston erityistilanne, jossa tekijän tarkoituksena on käyttää vapaudenriistoa jonkun muun henkilön pakottamiseksi. Mikäli henkilö riistää toiselta vapauden pakottaakseen jonkun muun tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin… Lue lisää »

Pakottaminen rikoslaissa

Mikäli henkilö oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, katsotaan hänen syyllistyvän pakottamiseen. Pakottaminen tapahtuu joko väkivallalla tai uhkauksella. Väkivallan ei tarvitse olla sellaista väkivaltaa,… Lue lisää »

Lapsikaappaus

Lapsikaappaus on lapsen vanhemman, kasvatusvanhemman, huoltajan tai muun lapselle läheisen henkilön tekemä rikos, jossa lapsi viedään omavaltaisesti pois asuinvaltiostaan. Lapsikaappauksen arvioinnin perustana on lapsen omavaltainen huostaanotto, johon syyllistyy kuuttatoista vuotta… Lue lisää »

Lapsen omavaltainen huostaanotto

Lapsen omavaltainen huostaanotto on lapsen vanhemman, kasvatusvanhemman, huoltajan tai muun lapselle läheisen henkilön tekemä rikos, jolla muutetaan lapsen todellista huoltosuhdetta. Mikäli kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka… Lue lisää »

Laiton uhkaus

Mikäli henkilö nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa… Lue lisää »

Ihmiskauppa

Ihmiskauppaan syyllistyy henkilö, joka tietyillä keinoilla värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hyötymistarkoituksessa. Ihmiskaupan tunnusmerkistö koostuu teossa käytetyistä keinoista, tekotavoista ja teon tarkoituksesta. Kahdeksaatoista vuotta vanhemman henkilön osalta kaikkien… Lue lisää »