Lapsen omavaltainen huostaanotto on lapsen vanhemman, kasvatusvanhemman, huoltajan tai muun lapselle läheisen henkilön tekemä rikos, jolla muutetaan lapsen todellista huoltosuhdetta.

Mikäli kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa tai muun edellä mainitun henkilön huostaan siltä, jonka huostassa lapsi on, katsotaan hänen syyllistyvän lapsen omavaltaiseen huostaanottoon.

Säännös edellyttää, että huostaanotto on omavaltaista. Vanhempien tai huoltajien välillä vallitsevassa yhteisymmärryksessä tehty olosuhteiden muutos ei täytä lapsen omavaltaisen huostaanoton kriteerejä.

Lapsen omavaltaisesta huostaanotosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen omavaltaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin lapsen etua. Ennen syytteen nostamista on kuultava sen kunnan sosiaalilautakuntaa, jossa lapsella on asuinpaikka tai jossa lapsi oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on parhaat tiedot lapsesta.


Lue lisää vapaudenriistosta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.