Lapsen omavaltainen huostaanotto

Mikäli kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa tai muun edellä mainitun henkilön huostaan siltä, jonka huostassa lapsi on, katsotaan hänen syyllistyvän lapsen omavaltaiseen huostaanottoon. Lapsen omavaltaisesta huostaanotosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen omavaltaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin lapsen etua. Ennen syytteen nostamista on kuultava sen kunnan sosiaalilautakuntaa, jossa lapsella on asuinpaikka tai jossa lapsi oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on parhaat tiedot lapsesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.