Lapsikaappaus

Lapsikaappaus on lapsen vanhemman, kasvatusvanhemman, huoltajan tai muun lapselle läheisen henkilön tekemä rikos, jossa lapsi viedään omavaltaisesti pois asuinvaltiostaan. Lapsikaappauksen arvioinnin perustana on lapsen omavaltainen huostaanotto, johon syyllistyy kuuttatoista vuotta… Lue lisää »

Huoltopäätöksen tunnustaminen ulkomailla

Lasten huoltopäätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano voi ajankohtaistua ikävällä tavalla esimerkiksi kansainvälisissä lapsikaappaustilanteissa. Myös kasvava kansainvälistyminen avioliitto- ym. suhdemarkkinoilla takaa sen, että suomalaisten huoltopäätösten tunnustettavuutta ja täytäntöönpanoa ulkomailla koetellaan. Haagin lapsikaappaussopimuksen… Lue lisää »

Lapsen kaappaus rikoksena

Vanhempi voi tehdä rikosilmoituksen poliisille lapsikaappauksen johdosta. Mahdollinen rikosprosessi saattaa tosin olennaisesti vaikeuttaa lapsen vapaaehtoista palauttamista, sillä lapsikaappaus ei välttämättä ole rikos siinä maassa, jonne lapsi on kaapattu, vaikka se… Lue lisää »

Kaapatun lapsen palauttaminen ei-sopimusvaltiosta

Miten kaapatun lapsen palauttaminen ei-sopimusvaltiosta on mahdollista? Jos lapsi on viety luvattomasti valtioon, joka ei ole osapuolena lapsikaappaussopimuksessa, vanhemman tulisi ottaa yhteyttä ulkoasiainministeriöön, joka hoitaa asian eteenpäin kyseisen maan Suomen… Lue lisää »

Lapsikaappaustilanne

Miten lapsikaappaustilanteeseen voi varautua ja miten siinä toimia? Ulkomaalaisten kanssa yhä enenevässä määrin solmittujen avioliittojen tai asuinliittojen myötä kotimaisen lapsikaappauksen ohella myös kansainvälinen lapsikaappaus on noussut merkittäväksi lainsäädäntötoimia vaatineeksi asiaksi.… Lue lisää »