Miten kaapatun lapsen saa takaisin ns. sopimusvaltiosta?

Kaapatun lapsen palauttaminen on mutkikas prosessi ja siksi olisi aina syytä kääntyä lakimiehen puoleen. Jos vanhempi epäilee, että lapsi on luvattomasti viety toiseen Haagin lapsikaappaussopimukseen sitoutuneeseen sopimusvaltioon, hänen tulisi itse tai lakimiehensä välityksellä ottaa yhteyttä keskusviranomaisena toimivaan oikeusministeriöön. Oikeusministeriön kansainvälisten asiain yksikkö antaa neuvoja lapsikaappaussopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa ja hakemuksen tekemisessä.

Lapsen palauttamiseksi on tehtävä sitä koskeva hakemus, jossa on mainittava vaatimus lapsen palauttamiseksi, lapsen henkilötiedot, hakijan henkilötiedot, lapsen kaapanneen vanhemman henkilötiedot, oikeudellinen perusta eli selvitys lapsen huollosta ja sen rikkomisesta, yksityiskohtainen kuvaus kaappauksesta, lapsen mahdollinen olinpaikka sekä liitteeksi esim. huoltopäätös. Hakemus tulee toimittaa oikeusministeriöön, joka kääntää sen ja toimittaa oikealle ulkomaan keskusviranomaiselle.

Valtio, jolta vaaditaan lapsen palauttamista, voi eräissä tapauksissa kieltäytyä palauttamisesta lasta. Kieltäytymisperuste voi olla se, että poisviemisestä on kulunut yli vuosi, kun hakemus tehtiin, ja lapsi on jo sopeutunut uuteen ympäristöön, tai että lapsi joutuisi palauttamisen seurauksena sietämättömiin olosuhteisiin tai alttiiksi ruumiillisille tai henkisille vaurioille taikka riittävän kypsyyden saavuttanut lapsi vastustaa palauttamista.

Haagin lapsikaappaussopimuksen mukaan lapsen palauttamisesta annettu päätös ei sisällä ratkaisua lapsen huollosta eli päätöksessä ei oteta kantaa siihen, kumpi vanhemmista on parempi huoltaja. Lapsen palauttamisen jälkeen huolto-oikeudenkäynti voidaan käydä lapsen asuinpaikkavaltiossa, koska suinpaikkavaltion tuomioistuimella katsotaan olevan parhaimmat edellytykset selvittää lapsen etu.

Nopeaa apua lakiasioihin.