Lapsikaappaus

Lapsikaappaustilanne ›

Miten lapsikaappaustilanteeseen voi varautua ja miten siinä toimia? Ulkomaalaisten kanssa yhä enenevässä määrin solmittujen avioliittojen tai asuinliittojen myötä kotimaisen lapsikaappauksen ohella myös kansainvälinen lapsikaappaus on noussut merkittäväksi lainsäädäntötoimia vaatineeksi asiaksi. Avioliiton tai muun suhteen kariutuessa tilanne voi lukkiutua siihen pisteeseen, että toinen puoliso vie lapsen tai lapset mennessään, ääritapauksessa jopa ulkomaille. Lapsen irrottaminen tutusta ja Lue lisää ›

Lapsen kaappaus rikoksena ›

Vanhempi voi tehdä rikosilmoituksen poliisille lapsikaappauksen johdosta. Mahdollinen rikosprosessi saattaa tosin olennaisesti vaikeuttaa lapsen vapaaehtoista palauttamista, sillä lapsikaappaus ei välttämättä ole rikos siinä maassa, jonne lapsi on kaapattu, vaikka se Suomessa katsottaisiinkin rikokseksi. Lapsen kaapannut saattaa syyllistyä rangaistavaksi säädettyyn vapauteen kohdistuvaan rikokseen. Kysymykseen tulee lähinnä lapsen omavaltainen huostaanotto. Rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, jos alle 16-vuotiaan lapsen Lue lisää ›

Kaapatun lapsen palauttaminen ns. sopimusvaltiosta ›

Miten kaapatun lapsen saa takaisin ns. sopimusvaltiosta? Kaapatun lapsen palauttaminen on mutkikas prosessi ja siksi olisi aina syytä kääntyä lakimiehen puoleen. Jos vanhempi epäilee, että lapsi on luvattomasti viety toiseen Haagin lapsikaappaussopimukseen sitoutuneeseen sopimusvaltioon, hänen tulisi itse tai lakimiehensä välityksellä ottaa yhteyttä keskusviranomaisena toimivaan oikeusministeriöön. Oikeusministeriön kansainvälisten asiain yksikkö antaa neuvoja lapsikaappaussopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa Lue lisää ›

Kaapatun lapsen palauttaminen ei-sopimusvaltiosta ›

Miten kaapatun lapsen palauttaminen ei-sopimusvaltiosta on mahdollista? Jos lapsi on viety luvattomasti valtioon, joka ei ole osapuolena lapsikaappaussopimuksessa, vanhemman tulisi ottaa yhteyttä ulkoasiainministeriöön, joka hoitaa asian eteenpäin kyseisen maan Suomen ulkomaanedustustolle. Edustusto voi sitten ryhtyä käytettävissä oleviin toimenpiteisiin lapsen tavoittamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteydenpitoa ulkoasiainministeriöön samoin kuin mahdollisten muiden toimenpiteiden hoitamista varten on hyvä, jos lapsen Lue lisää ›