Tuottamuksellinen vapaudenriisto

Tuottamukselliseen vapaudenriistoon voi syyllistyä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin tuottamukselliseen vapaudenriistoon syyllistyy henkilö, joka huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vapaudenmenetyksen, paitsi jos teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko on vähäinen. Tuottamukselliseen… Lue lisää »

Törkeä vapaudenriisto

Vapaudenriisto voidaan laissa mainituilla perusteilla tuomita myös törkeänä. Vapaudenriistoon syyllistyy henkilö, joka joko sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä.… Lue lisää »

Vapaudenriisto

Mikäli henkilö joko sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä, katsotaan hänen syyllistyvän vapaudenriistoon. Vapaudenriistosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään… Lue lisää »

Panttivangin ottaminen

Panttivangin ottaminen on törkeän vapaudenriiston erityistilanne, jossa tekijän tarkoituksena on käyttää vapaudenriistoa jonkun muun henkilön pakottamiseksi. Mikäli henkilö riistää toiselta vapauden pakottaakseen jonkun muun tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin… Lue lisää »

Lapsikaappaus

Lapsikaappaus on lapsen vanhemman, kasvatusvanhemman, huoltajan tai muun lapselle läheisen henkilön tekemä rikos, jossa lapsi viedään omavaltaisesti pois asuinvaltiostaan. Lapsikaappauksen arvioinnin perustana on lapsen omavaltainen huostaanotto, johon syyllistyy kuuttatoista vuotta… Lue lisää »