Lapsikaappaus on lapsen vanhemman, kasvatusvanhemman, huoltajan tai muun lapselle läheisen henkilön tekemä rikos, jossa lapsi viedään omavaltaisesti pois asuinvaltiostaan.

Lapsikaappauksen arvioinnin perustana on lapsen omavaltainen huostaanotto, johon syyllistyy kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö, joka omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa tai muun edellä mainitun henkilön huostaan siltä, jonka huostassa lapsi on.

Mikäli lapsen omavaltaisessa huostaanotossa lapsen huoltoa koskevia oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja lapsen huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty tai olisi käytetty ilman poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, katsotaan teko lapsikaappaukseksi. Lapsikaappauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksentekijä on vapaaehtoisesti palauttanut lapsen, jos lapsen etu sitä vaatii tai jos oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on tekoon johtaneet syyt huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomina.


Lue lisää lapsikaappaustilanteesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.