Törkeä vapaudenriisto

Mikäli vapaudenriistossa vapaudenmenetystä jatketaan yli kolmen vuorokauden; taikka, aiheutetaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle; taikka, käytetään erityistä julmuutta tai vakavan väkivallan uhkaa, ja vapaudenriisto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vapaudenriistoksi. Törkeästä vapaudenriistosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.