Panttivangin ottaminen on törkeän vapaudenriiston erityistilanne, jossa tekijän tarkoituksena on käyttää vapaudenriistoa jonkun muun henkilön pakottamiseksi.

Mikäli henkilö riistää toiselta vapauden pakottaakseen jonkun muun tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin uhalla, ettei panttivankia vapauteta tai että hänet surmataan tai hänen terveyttään vahingoitetaan, katsotaan hänen, mikäli teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä, syyllistyvän panttivangin ottamiseen.

Teon tunnusmerkistöön kuuluu vapaudenriisto sekä tekijän tarkoitus. Kyse on täytetystä teosta silloin, kun vapaudenriisto jonkun muun henkilön pakottamistarkoituksessa on alkanut. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, onko tekijä onnistunut pakottamaan jonkun muun tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotain.

Teon tulee lisäksi olla kokonaisuutena arvostellen törkeä, eikä sitä silloin sovelleta kaikkiin tekoihin, jotka muuten täyttävät tunnusmerkistön. Jos teko ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä, siihen voidaan kuitenkin soveltaa pakottamista tai vapaudenriistoa koskevia säännöksiä.

Myös teon yritys on rangaistava. Vastaavasti panttivangin ottamisen yrityksestä on kyse silloin, kun toisen vapaus on yritetty riistää kolmannen pakottamistarkoituksessa.

Panttivangin ottaminen on vakava rikos. Panttivangin ottamisesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta.


Lue lisää vapaudenriistosta ja pakottamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.