Lapsen oikeudet: Kansainvälinen yleissopimus

Onko lapsen oikeuksilla arvoa? Lapsen oikeuksien kansainvälinen yleissopimus rakentuu pitkälti lapsen edun käsitteelle. Lapsen oikeuksien yleissopimus on siirtänyt painopistettä vanhempien oikeuksista lapsen omiin ihmisoikeuksiin. Lapsella on samat ihmisoikeudet kuin täysi-ikäisillä… Lue lisää »

Termit tutuksi: Ottolapsi, adoptiolapsi vai kasvattilapsi?

Nykyisin termit ”ottolapsi” ja ”adoptiolapsi” tarkoittavat samaa asiaa. Heille on määritelty myös samanlaiset oikeudet. Termeistä adoptiolapsi on käytössä Adoptiolaissa. Adoptionhakija tai -hakijat ottavat adoptioprosessin hyväksymisen jälkeen adoptiolapsen omaksi lapsekseen. Adoption… Lue lisää »

Lapsen kaappaus rikoksena

Vanhempi voi tehdä rikosilmoituksen poliisille lapsikaappauksen johdosta. Mahdollinen rikosprosessi saattaa tosin olennaisesti vaikeuttaa lapsen vapaaehtoista palauttamista, sillä lapsikaappaus ei välttämättä ole rikos siinä maassa, jonne lapsi on kaapattu, vaikka se… Lue lisää »