Kaappaus on yleisvaarallinen rikos

Mikäli henkilö joko väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten taikka muuten oikeudettomasti puuttuu tiettyjen kulkuneuvojen ohjaukseen tai ottaa ne määräysvaltaansa, katsotaan hänen syyllistyvän kaappaukseen. Kaappaukseen voi syyllistyä kolmella eri tekotavalla: puuttumalla… Lue lisää »

Lapsikaappaustilanne

Miten lapsikaappaustilanteeseen voi varautua ja miten siinä toimia? Ulkomaalaisten kanssa yhä enenevässä määrin solmittujen avioliittojen tai asuinliittojen myötä kotimaisen lapsikaappauksen ohella myös kansainvälinen lapsikaappaus on noussut merkittäväksi lainsäädäntötoimia vaatineeksi asiaksi.… Lue lisää »