Mikäli henkilö joko väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten taikka muuten oikeudettomasti puuttuu tiettyjen kulkuneuvojen ohjaukseen tai ottaa ne määräysvaltaansa, katsotaan hänen syyllistyvän kaappaukseen. Kaappaukseen voi syyllistyä kolmella eri tekotavalla:

  • puuttumalla lennolla olevan ilma-aluksen, kauppamerenkulussa olevan aluksen, raideliikenteessä olevan raideliikennekulkuneuvon tai joukkoliikenteessä olevan moottorikulkuneuvon ohjaukseen;
  • ottamalla lento-, meri- tai raideliikenneturvallisuutta vaarantavalla tavalla ilma-aluksen, kauppamerenkulussa olevan aluksen, raideliikenteessä olevan raideliikennekulkuneuvon tai liikenneturvallisuutta vakavasti vaarantavalla tavalla joukkoliikenteessä olevan moottorikulkuneuvon määräysvaltaansa; tai
  • ottamalla kiinteän lautan määräysvaltaansa

Kiinteällä lautalla tarkoitetaan tekosaarta, laitetta ja rakennelmaa, joka on pysyvästi kiinnitetty merenpohjaan luonnonvarojen tutkimusta tai hyödyntämistä taikka muuta taloudellista tarkoitusta varten.

Kaappauksesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Kaappaus kuuluu yleisvaarallisiin rikoksiin. Mikäli edellä tarkoitettu kaappaus, poislukien kiinteän lautan ottaminen määräysvaltaan, on kuitenkin aiheuttanut vain vähäistä vaaraa lento-, meri- tai raideliikenneturvallisuudelle taikka vakavaa vähäisempää vaaraa muulle liikenneturvallisuudelle ja mikäli kyseinen rikos, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen taikka muun teossa käytetyn oikeudettoman keinon laatu tai muut tekoon liittyvät seikat, on myös kokonaisuutena arvostellen vähäinen, ei rikoksentekijää tuomita kaappauksesta, vaan niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää.


Lue lisää yleisvaaran tuottamuksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.