Yleisvaaran tuottamuksesta on kyse silloin, kun tuhotyö, liikennetuhotyö tai terveyden vaarantaminen on tehty tahallaan tai huolimattomuudesta, ja teosta aiheutunut vaara johtuu tekijän huolimattomuudesta. Yleisvaaran tuottamuksen tunnusmerkistössä keskeistä on, että teoista aiheutuva vaara johtuu tekijän huolimattomuudesta. Yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan myös se, joka tekee ydinräjähderikoksen huolimattomuudesta.

Yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Yleisvaaran tuottamuksesta, poislukien ydinräjähderikos, voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli tekijä omalla toiminnallaan poistaa vaaran ennen kuin vaaratilanteesta on aiheutunut olennaista vahinkoa.

törkeä yleisvaaran tuottamus

Mikäli yleisvaaran tuottamuksessa aiheutetaan suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja mikäli rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi yleisvaaran tuottamukseksi. Törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.


Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.