Yleisvaaran tuottamus

Mikäli tuhotyö, liikennetuhotyö tai terveyden vaarantaminen on tehty tahallaan tai huolimattomuudesta, mutta siten, että teko voidaan katsoa tehdyksi ainoastaan tekijän huolimattomuudesta johtuen, katsotaan teko yleisvaaran tuottamukseksi. Yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan myös se, joka tekee ydinräjähderikoksen huolimattomuudesta. Yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Yleisvaaran tuottamuksesta, poislukien ydinräjähderikos, voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli tekijä omalla toiminnallaan poistaa vaaran ennen kuin vaaratilanteesta on aiheutunut olennaista vahinkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.