Ydinräjähderikokseen voi syyllistyä, mikäli henkilö tuo Suomeen taikka hankkii, valmistaa, kuljettaa, toimittaa, pitää hallussaan, kehittää tai räjäyttää ydinräjähteen tai harjoittaa tutkimustoimintaa sen valmistamista varten. Ydinräjähderikoksesta tuomitaan myös se, joka räjäyttää ydinräjähteen Etelämanneralueella.

Ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen on kielletty myös ydinenergialaissa

Toisin kuin useimmat yleisvaaralliset rikokset, ydinräjähderikos ei erikseen edellytä, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa. Ydinräjähteitä voidaan itsessään pitää siinä määrin vaarallisena, että niiden käsittelyn kriminalisointi on perusteltua.

Ydinräjähderikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää räjähderikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2021
(Päivitetty 9.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.