Liikennetuhotyö

Liikennetuhotyö on yleisvaarallinen rikos. Liikennetuhotyöhön voi syyllistyä kolmella eri tekotavalla. Liikennetuhotyöstä on kyse silloin, kun tekijä: tuhoaa kulkuneuvon tai kiinteän lautan, tai niiden välineistön taikka kulkuväylän, liikenteen ohjausmerkin tai muun… Lue lisää »

Kaappaus on yleisvaarallinen rikos

Mikäli henkilö joko väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten taikka muuten oikeudettomasti puuttuu tiettyjen kulkuneuvojen ohjaukseen tai ottaa ne määräysvaltaansa, katsotaan hänen syyllistyvän kaappaukseen. Kaappaukseen voi syyllistyä kolmella eri tekotavalla: puuttumalla… Lue lisää »

Perätön vaarailmoitus

Mikäli henkilö tekee pommista, tulipalosta, merihädästä, suuronnettomuudesta tai muusta vastaavasta hädästä tai vaarasta perättömän ilmoituksen, joka on omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka yleistä pakokauhua, katsotaan hänen syyllistyvän perättömään vaarailmoitukseen.… Lue lisää »

Tietoverkkorikosvälineen hallussapito

Tietoverkkorikosvälineen hallussapito kuuluu yleisvaarallisiin rikoksiin. Tietoverkkorikosvälineen hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle pitää hallussaan sellaista laitetta tai tietokoneohjelmaa taikka… Lue lisää »

Ydinräjähderikos

Ydinräjähderikokseen voi syyllistyä, mikäli henkilö tuo Suomeen taikka hankkii, valmistaa, kuljettaa, toimittaa, pitää hallussaan, kehittää tai räjäyttää ydinräjähteen tai harjoittaa tutkimustoimintaa sen valmistamista varten. Ydinräjähderikoksesta tuomitaan myös se, joka räjäyttää… Lue lisää »

Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle

Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle on tietoturvallisuuden suojaamiseksi säädetty rikosnimike. Tähän rikokseen syyllistyy, kun henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle: tuo maahan, valmistaa, myy tai… Lue lisää »

Yleisvaaran tuottamus

Yleisvaaran tuottamuksesta on kyse silloin, kun tuhotyö, liikennetuhotyö tai terveyden vaarantaminen on tehty tahallaan tai huolimattomuudesta, ja teosta aiheutunut vaara johtuu tekijän huolimattomuudesta. Yleisvaaran tuottamuksen tunnusmerkistössä keskeistä on, että teoista… Lue lisää »

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu

Yleisvaarallisia rikoksia ovat tuhotyö ja törkeä tuhotyö, liikennetuhotyö, terveyden vaarantaminen sekä törkeä terveyden vaarantaminen. Mikäli henkilö, aikeenaan tehdä yleisvaarallinen rikos pitää hallussaan pommia, muuta räjähdettä taikka vaarallista laitetta tai ainetta,… Lue lisää »

Terveyden vaarantaminen

Mikäli henkilö myrkyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla saattaa elintarvikkeen tai muun ihmisten nautittavaksi tai käytettäväksi tarkoitetun aineen terveydelle vaaralliseksi taikka pitää sellaista vaaralliseksi saatettua ainetta muiden saatavilla; taikka, levittää vakavaa… Lue lisää »

Tuhotyö ja törkeä tuhotyö

Tuhotyö on yleisvaarallinen teko. Tuhotyöllä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö joko sytyttää tulipalon tai räjäyttää jotain, taikka saa aikaan tulvan tai muun luonnontilan mullistuksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä… Lue lisää »