Tietoverkkorikosvälineen hallussapito

Tietoverkkorikosvälineen hallussapito kuuluu yleisvaarallisiin rikoksiin. Tietoverkkorikosvälineen hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle pitää hallussaan sellaista laitetta tai tietokoneohjelmaa taikka… Lue lisää »

Ydinräjähderikos

Ydinräjähderikokseen voi syyllistyä, mikäli henkilö tuo Suomeen taikka hankkii, valmistaa, kuljettaa, toimittaa, pitää hallussaan, kehittää tai räjäyttää ydinräjähteen tai harjoittaa tutkimustoimintaa sen valmistamista varten. Ydinräjähderikoksesta tuomitaan myös se, joka räjäyttää… Lue lisää »

Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle

Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle on tietoturvallisuuden suojaamiseksi säädetty rikosnimike. Tähän rikokseen syyllistyy, kun henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle: tuo maahan, valmistaa, myy tai… Lue lisää »

Yleisvaaran tuottamus

Yleisvaaran tuottamuksesta on kyse silloin, kun tuhotyö, liikennetuhotyö tai terveyden vaarantaminen on tehty tahallaan tai huolimattomuudesta, ja teosta aiheutunut vaara johtuu tekijän huolimattomuudesta. Yleisvaaran tuottamuksen tunnusmerkistössä keskeistä on, että teoista… Lue lisää »

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu

Yleisvaarallisia rikoksia ovat tuhotyö ja törkeä tuhotyö, liikennetuhotyö, terveyden vaarantaminen sekä törkeä terveyden vaarantaminen. Mikäli henkilö, aikeenaan tehdä yleisvaarallinen rikos pitää hallussaan pommia, muuta räjähdettä taikka vaarallista laitetta tai ainetta,… Lue lisää »

Tuhotyö ja törkeä tuhotyö

Tuhotyö on yleisvaarallinen teko. Tuhotyöllä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö joko sytyttää tulipalon tai räjäyttää jotain, taikka saa aikaan tulvan tai muun luonnontilan mullistuksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä… Lue lisää »