Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle on tietoturvallisuuden suojaamiseksi säädetty rikosnimike. Tähän rikokseen syyllistyy, kun henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle:

  • tuo maahan, valmistaa, myy tai muuten levittää taikka asettaa saataville sellaisen laitteen tai tietokoneohjelman taikka ohjelmakäskyjen sarjan, joka on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai viestintäjärjestelmän toimintaa, taikka murtamaan tai purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän suojauksen;
  • tuo maahan, valmistaa, myy tai muuten levittää taikka asettaa saataville tietojärjestelmän toiselle kuuluvan salasanan, pääsykoodin tai muun vastaavan tiedon; tai
  • muuten levittää tai asettaa saataville ohjeen edellä tarkoitetun tietokoneohjelman tai ohjelmakäskyjen sarjan valmistamiseksi.

Ainoastaan yllä olevilla tekotavoilla ei syyllisty rikokseen, vaan vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle edellyttää, että tekijän tarkoituksena on aiheuttaa haittaa tai vahinkoa.

Vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle on yleissäännös, ja sitä sovelletaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta.


Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.