Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle

Mikäli henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle tuo maahan, valmistaa, myy tai muuten levittää taikka asettaa saataville sellaisen laitteen tai tietokoneohjelman taikka ohjelmakäskyjen sarjan, joka on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai viestintäjärjestelmän toimintaa, taikka murtamaan tai purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän suojauksen; taikka tuo maahan, valmistaa, myy tai muuten levittää taikka asettaa saataville tietojärjestelmän toiselle kuuluvan salasanan, pääsykoodin tai muun vastaavan tiedon; taikka muuten levittää tai asettaa saataville ohjeen edellä tarkoitetun tietokoneohjelman tai ohjelmakäskyjen sarjan valmistamiseksi, katsotaan hänen syyllistyvän vaaran aiheuttamiseen tietojenkäsittelylle. Vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.