Yleisvaarallisia rikoksia ovat tuhotyö ja törkeä tuhotyö, liikennetuhotyö, terveyden vaarantaminen sekä törkeä terveyden vaarantaminen.

Mikäli henkilö, aikeenaan tehdä yleisvaarallinen rikos pitää hallussaan pommia, muuta räjähdettä taikka vaarallista laitetta tai ainetta, katsotaan hänen syyllistyvän yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun. Yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka tehdäkseen ydinräjähderikoksen hankkii tai yrittää hankkia taikka pitää hallussaan tai yrittää pitää hallussaan ydinräjähteen valmistukseen tarvittavia aineita; taikka, hankkii tai yrittää hankkia, valmistaa tai yrittää valmistaa taikka pitää hallussaan tai yrittää pitää hallussaan ydinräjähteen valmistukseen tarvittavia laitteita; taikka, hankkii ydinräjähteen valmistukseen tarvittavan valmistuskaavan tai -piirustuksen.

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 3.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.