Liikennetuhotyö on yleisvaarallinen rikos. Liikennetuhotyöhön voi syyllistyä kolmella eri tekotavalla. Liikennetuhotyöstä on kyse silloin, kun tekijä:

  • tuhoaa kulkuneuvon tai kiinteän lautan, tai niiden välineistön taikka kulkuväylän, liikenteen ohjausmerkin tai muun liikenteen laitteiston taikka vahingoittaa tai muuntaa niitä;
  • antaa liikenteeseen liittyvän väärän tiedon; tai
  • tekee kulkuneuvossa, lentokentällä, kiinteällä lautalla tai liikenteen ohjailutehtävissä olevaa henkilöä kohtaan väkivaltaa taikka uhkaa häntä väkivallalla.

Lisäksi liikennetuhotyön tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa liikenteessä tai kiinteällä lautalla. Liikennetuhotyöstä ei tarvitse aiheutua todellista vaaraa, vaan teon tulee olla sen luonteinen, että vaaran aiheutuminen on mahdollista.

Lisäksi liikennetuhotyö edellyttää, että teko ei ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Liikennetuhotyöstä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää tuhotyöstä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.