Tuhotyö on yleisvaarallinen teko. Tuhotyöllä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö joko sytyttää tulipalon tai räjäyttää jotain, taikka saa aikaan tulvan tai muun luonnontilan mullistuksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, taikka siten että siitä on yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa.

Tuhotyöstä tuomitaan myös se, joka muuten omaisuutta vahingoittamalla tai tuhoamalla, taikka tuotanto-, jakelu- tai tietojärjestelmän toimintaan vastaavasti puuttumalla aiheuttaa vakavan vaaran energiahuollolle, yleiselle terveydenhuollolle, maanpuolustukselle, oikeudenhoidolle tai muulle näihin rinnastettavalle yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle.

Tuhotyöstä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

törkeä tuhotyö

Mikäli tuhotyö tai liikennetuhotyö tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa; taikka, aiheuttaen jollekin yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle uhkaavan vahingon pitkäaikaisuuden tai laaja-alaisuuden vuoksi taikka muusta syystä erityisen vakavaa vaaraa; taikka mikäli teko tehdään sodan tai muiden poikkeusolojen aikana, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tuhotyöksi.

Oikeuskäytännössä tuhotyön ja törkeän tuhotyön suhdetta on arvioitu muun muassa tapauksessa KKO 2019:75. Tapauksessa henkilö oli sytyttänyt tulipalon rivitaloon, jossa oli viisi asukasta palon syttymisen aikaan, ja kaksi asukasta oli mennyt asuntoonsa heti syttymisen jälkeen. Korkeimman oikeuden mukaan vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ei ollut aiheutunut suurelle ihmismäärälle eikä kyseessä ollut törkeä tuhotyö. Palon sytyttänyt henkilö tuomittiin tuhotyöstä.

Törkeästä tuhotyöstä tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta.

yrityksen rangaistavuus

Rikoksen yrityksestä rangaistaan silloin, kun rikoksen yritys on kyseisen rikoksen osalta säädetty rangaistavaksi. Sekä tuhotyön että törkeän tuhotyön yritys on rangaistava.


Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.