Tuhotyö

Tuhotyöllä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö joko sytyttää tulipalon, tai, räjäyttää jotain, taikka saa aikaan tulvan tai muun luonnontilan mullistuksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, taikka siten että siitä on yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa. Tuhotyöstä tuomitaan myös se, joka muuten omaisuutta vahingoittamalla tai tuhoamalla, taikka tuotanto-, jakelu- tai tietojärjestelmän toimintaan vastaavasti puuttumalla aiheuttaa vakavan vaaran energiahuollolle, yleiselle terveydenhuollolle, maanpuolustukselle, oikeudenhoidolle tai muulle näihin rinnastettavalle yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle. Tuhotyöstä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.