Rikoksen yrityksellä tarkoitetaan tekoa, jossa rikoksen tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä vaikka rikos itsessään ei ole toteutunut. Rikoksen yritys on kysymyksessä myös silloin, kun vaaraa ei aiheudu, mikäli vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. Rikoksen yrityksestä rangaistaan silloin, mikäli rikoksen yritys on kyseistä tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.