Mikäli henkilö myrkyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla saattaa elintarvikkeen tai muun ihmisten nautittavaksi tai käytettäväksi tarkoitetun aineen terveydelle vaaralliseksi taikka pitää sellaista vaaralliseksi saatettua ainetta muiden saatavilla; taikka, levittää vakavaa sairautta; taikka, käyttää säteilylähdettä lain vastaisesti; taikka, käyttää ydinainetta tai ydinjätettä taikka toimii ydinenergiaa käytettäessä lain vastaisesti; taikka, käyttää suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levittää ympäristöön lain vastaisesti muuntogeenisiä organismeja siten, että tehty teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, katsotaan hänen syyllistyvän terveyden vaarantamiseen.

Terveyden vaarantamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä terveyden vaarantaminen

Mikäli terveyden vaarantaminen tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi terveyden vaarantamiseksi.

Törkeästä terveyden vaarantamisesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää tuhotyöstä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.