Tietoverkkorikosvälineen hallussapito kuuluu yleisvaarallisiin rikoksiin. Tietoverkkorikosvälineen hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle pitää hallussaan

  • sellaista laitetta tai tietokoneohjelmaa taikka ohjelmakäskyjen sarjaa, joka on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai viestintäjärjestelmän toimintaa taikka murtamaan tai purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän suojauksen; taikka
  • vastaavaa tietojärjestelmän toiselle kuuluvaa salasanaa, pääsykoodia tai muuta vastaavaa tietoa.

Edellä mainitun kaltaisen välineen hallussapito ei itsessään ole aina rikos, vaan tietoverkkorikosvälineen hallussapito edellyttää, että toiminnan tarkoituksena on aiheuttaa haittaa tai vahinkoa. Tietoverkkorikosvälineen hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.