Tietoverkkorikosvälineen hallussapito

Tietoverkkorikosvälineen hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle pitää hallussaan sellaista laitetta tai tietokoneohjelmaa taikka ohjelmakäskyjen sarjaa, joka on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai viestintäjärjestelmän toimintaa taikka murtamaan tai purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän suojauksen; taikka vastaavaa tietojärjestelmän toiselle kuuluvaa salasanaa, pääsykoodia tai muuta vastaavaa tietoa. Tietoverkkorikosvälineen hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.