Mikäli henkilö tekee pommista, tulipalosta, merihädästä, suuronnettomuudesta tai muusta vastaavasta hädästä tai vaarasta perättömän ilmoituksen, joka on omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka yleistä pakokauhua, katsotaan hänen syyllistyvän perättömään vaarailmoitukseen.

Perättömästä vaarailmoituksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Perättömään vaarailmoitukseen voi syyllistyä vain tahallisella vaarailmoituksella, eli tekijän tulee tietää ilmoituksen olevan perätön. Ilmoituksen tekotavalla ei sen sijaan ole merkitystä, kunhan se kohdistuu hätään tai vaaraan.

Perätön vaarailmoitus kuuluu yleisvaarallisiin rikoksiin, mutta rikoksen tunnusmerkistö ei edellytä todellisen vaaran syntymistä. Vaarailmoituksen tulee kuitenkin olla omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka yleistä pakokauhua. Ilmoituksen ei todellisuudessa tarvitse aiheuttaa näitä seurauksia, mutta teon tulee olla sen luonteinen, että se voisi synnyttää pelastus- tai turvallisuustoimen tai yleistä pakokauhua.


Lue lisää yleisvaaran tuottamuksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.