Yleisvaaran tuottamus

Yleisvaaran tuottamuksesta on kyse silloin, kun tuhotyö, liikennetuhotyö tai terveyden vaarantaminen on tehty tahallaan tai huolimattomuudesta, ja teosta aiheutunut vaara johtuu tekijän huolimattomuudesta. Yleisvaaran tuottamuksen tunnusmerkistössä keskeistä on, että teoista… Lue lisää »

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen

Ympäristön turmelemiseen syyllistyy silloin, kun toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta toimii tietyllä tapaa siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa… Lue lisää »

Kiinteistönvälittäjän korvausvastuun edellytykset ja syntyminen

Normaali kiinteistönvälittäjän vastuu syntyy tahallisuuden tai vaihtoehtoisesti huolimattomuuden eli tuottamuksen vallitessa. Kiinteistönvälittäjän korvausvastuu tulee puolestaan kyseeseen vain, mikäli välittäjä ei ole menetellyt noudattaen kaikkea tehtävässä edellytettyä huolellisuutta. Kiinteistönvälittäjän vastuuta arvioitaessa… Lue lisää »

Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa henkilö törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle tiedon seikasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi, katsotaan teko tuottamukselliseksi turvallisuussalaisuuden… Lue lisää »