Mikäli kyseessä on tilanne, jossa henkilö törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle tiedon seikasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi, katsotaan teko tuottamukselliseksi turvallisuussalaisuuden paljastamiseksi. Tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.