Terrorismin rahoittaminen

Terrorismin rahoittamiseen syyllistyy henkilö, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja joko suoraan rahoittaakseen, tai tietoisena siitä, että kyseisillä varoilla rahoitetaan panttivangin ottamista tai kaappausta, sellaista tuhotyötä, törkeää tuhotyötä… Lue lisää »

Terroristiryhmän johtaminen

Mikäli henkilö johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, taikka sellaisen rikoksen rangaistava yritys, taikka syyllistytty terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, katsotaan hänen syyllistyvän terroristiryhmän johtamiseen. Terroristiryhmän… Lue lisää »

Terroristiryhmän toiminnan edistäminen

Terroristiryhmän toimintaa voi edistää monella tapaa. Rikokseen voi syyllistyä henkilö, joka toimii tietyllä tavalla edistääkseen terroristiryhmän rikollista toimintaa, taikka muuten tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä toimintaa. Terrorismiryhmän toiminnan… Lue lisää »

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen koskee terroristiryhmän perustamista, organisointia sekä muuta terrorismirikoksen tekemiseen tähtäävää värväämistä. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että henkilö toimii edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä,… Lue lisää »

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun syyllistyy henkilö, joka tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen tai terroristisessa tarkoituksessa tehtävän radiologista asetta koskevan rikoksen rikoksen: sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen… Lue lisää »

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset

Mikäli henkilö terroristisessa tarkoituksessa tekee rikoksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, katsotaan hänen tekevän terrorismirikoksen. Tunnusmerkistö edellyttää ensinnäkin, että teko on tehty… Lue lisää »

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten koskee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia sekä näiden valmistelua. Rikokseen syyllistyy henkilö, joka toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten… Lue lisää »