Terroristiryhmän toiminnan edistäminen

Mikäli henkilö joko edistääkseen terroristiryhmän rikollista toimintaa, taikka muuten tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä toimintaa joko varustaa tai yrittää varustaa terroristiryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla; taikka, hankkii tai yrittää hankkia taikka luovuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä; taikka, hankkii tai yrittää hankkia tiedon, jonka tuleminen terroristiryhmän tietoon on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, taikka välittää, luovuttaa tai ilmaisee terroristiryhmälle sellaisen tiedon; taikka, hoitaa terroristiryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antaa ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja; taikka, syyllistyy rahanpesuun tai törkeään rahanpesuun, katsotaan hänen syyllistyvän terroristiryhmän toiminnan edistämiseen. Terroristiryhmän toiminnan edistämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta.

Terroristiryhmän oikeudellisella neuvonnalla, ei tarkoiteta rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.