Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten

Mikäli henkilö edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä, toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muulla vastaavalla tavalla toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta, syyllistyy, ellei tekoa katsota terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen toteuttamiseksi taikka tällaisen valmisteluksi, koulutuksen antamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten. Koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten tuomitaan vankeuteen vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.