Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten koskee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia sekä näiden valmistelua.

Rikokseen syyllistyy henkilö, joka toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muulla vastaavalla tavalla toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta edistääkseen edellä mainittua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä.

Koulutuksen antaminen on toissijainen eräisiin muihin terrorismirikoksiin nähden ja siten laajentaa niiden soveltamisalaa. Tekijä voidaan tuomita koulutuksen antamisesta, ellei teko täytä terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen tai näiden valmistelun tunnusmerkistöä, eikä siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta.

Koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten tuomitaan vankeuteen vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta.


Lue lisää  terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.