Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset

Mikäli henkilö terroristisessa tarkoituksessa tekee teon siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, katsotaan hänen, teosta riippuen, tekevän terrorismirikoksen.

Mikäli kyseessä on laiton uhkaus, perätön vaarailmoitus, törkeän julkisrauhan rikkominen ydinenergian käyttörikoksen, tuomitaan teosta vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kolme vuotta.

Mikäli kyseessä on tahallinen vaaran aiheuttaminen, tahallinen räjähderikos, vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen tai julkinen kehottamisen rikokseen, tuomitaan teosta vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Mikäli kyseessä on törkeä varkaus tai törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus jonka kohteena on joukkoliikenteeseen tai tavarankuljetukseen soveltuva moottorikulkuneuvo, tuhotyö, liikennetuhotyö, terveyden vaarantaminen, törkeä vahingonteko, törkeä ampuma-aserikos tai puolustustarvikkeiden maastavientirikos, tuomitaan teosta vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Mikäli kyseessä on kemiallisen aseen kiellon rikkominen, biologisen aseen kiellon rikkominen tai tahallinen törkeä ympäristön turmeleminen, tuomitaan teosta vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta. Mikäli kyseessä on törkeä pahoinpitely, törkeä ihmiskauppa, panttivangin ottaminen, törkeä tuhotyö, törkeä terveyden vaarantaminen, ydinräjähderikos tai kaappaus, tuomitaan teosta vankeutta vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta.

Mikäli kyseessä on surma, tuomitaan teosta vankeutta vähintään neljä ja enintään kaksitoista vuotta.

Mikäli kyseessä on tappo, tuomitaan teosta vankeutta vähintään kahdeksan vuotta tai elinkautinen vankeustuomio.

Mikäli kyseessä on murha, tuomitaan teosta elinkautinen vankeustuomio. Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.