Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun syyllistyy henkilö, joka tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen tai terroristisessa tarkoituksessa tehtävän radiologista asetta koskevan rikoksen rikoksen:

  • sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen tekemisestä,
  • valmistaa, pitää hallussaan, hankkii, kuljettaa, käyttää tai luovuttaa räjähteen, kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen, ampuma-aseen taikka vaarallisen esineen tai aineen,
  • hankkii ydinräjähteen valmistukseen tai kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen valmistukseen tarvittavia laitteita tai aineita taikka siihen tarvittavan valmistuskaavan tai -piirustuksen

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta.


Lue lisää terrorismiryhmän toiminnan edistämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.