Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu

Mikäli henkilö tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen joko sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen tekemisestä; taikka, valmistaa, pitää hallussaan, hankkii, kuljettaa, käyttää tai luovuttaa räjähteen, kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen, ampuma-aseen taikka vaarallisen esineen tai aineen; taikka, hankkii ydinräjähteen valmistukseen tai kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen valmistukseen tarvittavia laitteita tai aineita taikka siihen tarvittavan valmistuskaavan tai -piirustuksen, katsotaan hänen syyllistyvän terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun. Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.