Värväys terrorismirikoksen tekemiseen

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen koskee terroristiryhmän perustamista, organisointia sekä muuta terrorismirikoksen tekemiseen tähtäävää värväämistä. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että henkilö toimii edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä,… Lue lisää »

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset

Mikäli henkilö terroristisessa tarkoituksessa tekee rikoksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, katsotaan hänen tekevän terrorismirikoksen. Tunnusmerkistö edellyttää ensinnäkin, että teko on tehty… Lue lisää »