Värväys terrorismirikoksen tekemiseen koskee terroristiryhmän perustamista, organisointia sekä muuta terrorismirikoksen tekemiseen tähtäävää värväämistä. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että henkilö toimii edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä.

Värväykseen syyllistyy henkilö, joka tällaisessa tarkoituksessa perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terroristiryhmään tai muuten tekemään terrorismirikoksen.

Tekijä tuomitaan värväyksestä, ellei tekoa katsota terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen toteuttamiseksi taikka tällaisen valmisteluksi. Värväys on siis näihin terrorismirikoksiin nähden toissijainen säännös.

Värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen tuomitaan vankeuteen vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta.


Lue lisää terrorismiryhmän johtamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.