Värväys terrorismirikoksen tekemiseen

Mikäli henkilö edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä, perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terroristiryhmään tai muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitetun terrorismirikoksen, syyllistyy, ellei tekoa katsota terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen toteuttamiseksi taikka tällaisen valmisteluksi, värväykseen terrorismirikoksen tekemiseen. Värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen tuomitaan vankeuteen vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.