Terroristiryhmän johtaminen

Mikäli henkilö johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, taikka sellaisen rikoksen rangaistava yritys, taikka syyllistytty terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, katsotaan hänen syyllistyvän terroristiryhmän johtamiseen. Terroristiryhmän johtamisesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta.

Mikäli henkilö johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty ainoastaan laiton uhkaus, perätön vaarailmoitus, törkeän julkisrauhan rikkominen tai ydinenergian käyttörikos, tuomitaan teosta vankeuteen vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Mikäli henkilö tuomitaan terroristiryhmän johtamisesta, tuomitaan hänet myös tekemästään tai hänen johdollaan terroristiryhmän toiminnassa tehdystä rikoksesta tai sellaisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä taikka valmistelusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.