Terroristiryhmän johtaminen

Mikäli henkilö johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, taikka sellaisen rikoksen rangaistava yritys, taikka syyllistytty terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, katsotaan hänen syyllistyvän terroristiryhmän johtamiseen. Terroristiryhmän… Lue lisää »

Terroristiryhmän toiminnan edistäminen

Terroristiryhmän toimintaa voi edistää monella tapaa. Rikokseen voi syyllistyä henkilö, joka toimii tietyllä tavalla edistääkseen terroristiryhmän rikollista toimintaa, taikka muuten tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä toimintaa. Terrorismiryhmän toiminnan… Lue lisää »

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen koskee terroristiryhmän perustamista, organisointia sekä muuta terrorismirikoksen tekemiseen tähtäävää värväämistä. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että henkilö toimii edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä,… Lue lisää »