Terrorismin rahoittaminen

Mikäli henkilö suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja joko suoraan rahoittaakseen, tai tietoisena siitä, että kyseisillä varoilla rahoitetaan panttivangin ottamista tai kaappausta; taikka, sellaista tuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä terrorismirikoksena; taikka, sellaista tuhotyötä, liikennetuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä terrorismirikoksena; taikka, sellaista ydinräjähderikosta, terveyden vaarantamista, törkeää terveyden vaarantamista, ydinenergian käyttörikosta tai muuta ydinaineeseen kohdistuvaa tai ydinainetta välineenä käyttäen tehtyä rangaistavaksi säädettyä tekoa, jota on pidettävä terrorismirikoksena; taikka, murhaa, tappoa, surmaa, törkeää pahoinpitelyä, vapaudenriistoa, törkeää vapaudenriistoa, törkeää ihmiskauppaa, panttivangin ottamista tai törkeää julkisrauhan rikkomista tai niillä uhkaamista, kun teko kohdistuu henkilöön, jota tarkoitetaan kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset edustajat, katsotaan hänen syyllistyvän terrorismin rahoittamiseen. Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan terrorismirikoksia. Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.