Terrorismin rahoittamiseen syyllistyy henkilö, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja joko suoraan rahoittaakseen, tai tietoisena siitä, että kyseisillä varoilla rahoitetaan

  • panttivangin ottamista tai kaappausta,
  • sellaista tuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä pommi-iskua koskevana. terrorismirikoksena,
  • muuta sellaista tuhotyötä, liikennetuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä terrorismirikoksena,
  • sellaista ydinräjähderikosta, terveyden vaarantamista, törkeää terveyden vaarantamista, ydinenergian käyttörikosta tai muuta ydinaineeseen kohdistuvaa tai ydinainetta välineenä käyttäen tehtyä rangaistavaksi säädettyä tekoa, jota on pidettävä terrorismirikoksena,
  • murhaa, tappoa, surmaa, törkeää pahoinpitelyä, vapaudenriistoa, törkeää vapaudenriistoa, törkeää ihmiskauppaa, panttivangin ottamista tai törkeää julkisrauhan rikkomista tai niillä uhkaamista, kun teko kohdistuu henkilöön, jota tarkoitetaan kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset edustajat.

Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan terrorismirikoksia.

Terrorismin rahoittamista koskevaa säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos teko on rangaistava täytettynä rikoksena tai sellaisen yrityksenä tai osallisuutena rikokseen taikka eräiden muiden terrorismirikossäännösten mukaan, tai jos teosta säädetään muualla laissa ankarampi rangaistus.

Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kahdeksan vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää terroristiryhmän toiminnan edistämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.