Rikokset yleistä järjestystä vastaan

Aiheeton hätäjarrutus on ilkivalta ›

Ilkivalta Ilkivalta Suomen Rikoslain (17 Luku 13§) nojalla syyllistyy hän, joka: ”1) metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa, 2) aiheuttaa häiriötä soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun vastaavaan paikkaan taikka 3) käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin Lue lisää ›

Väkivaltakuvauksen levittäminen ›

Mikäli henkilö myy tai vuokraa tai levittää taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita liikkuvia kuvia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, katsotaan hänen syyllistyvän väkivaltakuvauksen levittämiseen. Väkivaltakuvauksen levittämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Edellä esitettyä ei sovelleta, mikäli väkivallan esittämistä voidaan elokuvan tai tallenteen tiedonvälitystä palvelevan luonteen Lue lisää ›

Väkivaltainen mellakka ›

Mikäli henkilö, kyseessä ollen mellakka, jossa syyllistytään virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, taikka käytetään henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheutetaan huomattavaa vahinkoa omaisuudelle, osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan, katsotaan teko väkivaltaiseksi mellakaksi. Väkivaltaisesta mellakasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Valtionrajarikos ›

Mikäli henkilö ylittää Suomen rajan ilman tähän oikeuttavaa passia tai muuta matkustamisoikeuden osoittavaa asiakirjaa, taikka ylittää tai yrittää ylittää rajan muualta kuin luvallisesta maahantulo- tai maastalähtöpaikasta; taikka muuten rikkoo rajan ylittämisestä annettuja säännöksiä; taikka luvattomasti oleskelee tai liikkuu tai ryhtyy rajavyöhykkeellä, katsotaan teko valtionrajarikokseksi. Valtionrajarikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Uskonrauhan rikkominen ›

Mikäli henkilö julkisesti pilkkaa jonkin uskonnollisen yhdyskunnan Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa muuten julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, taikka mikäli henkilö joko meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellä tai muuten häiritsee uskonnollisen yhdyskunnan jumalanpalvelusta, uskonnollista toimitusta, muuta vastaavaa uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, katsotaan hänen syyllistyvän uskonrauhan rikkomiseen. Uskonrauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi Lue lisää ›

Uskonnonharjoituksen estäminen ›

Mikäli henkilö joko käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä estää oikeudettomasti uskonnollisen yhdyskunnan pitämästä jumalanpalvelusta, uskonnollista toimitusta tai muuta uskonnonharjoitusta, katsotaan hänen syyllistyvän uskonnonharjoituksen estämiseen. Uskonnonharjoituksen estämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Uhkapelin järjestäminen ›

Mikäli henkilö luvattomasti järjestää uhkapelin tai pitää huoneistoa tai muuta tilaa uhkapeliä varten, taikka ollessaan majoitus- tai ravitsemisliikkeen harjoittaja sallii uhkapelin, katsotaan hänen syyllistyvän uhkapelin järjestämiseen. Uhkapelillä tarkoitetaan veikkaus-, bingo-, toto- ja vedonlyöntipeliä; sekä, raha- tai tavara-arpajaisia ja pelikasinotoimintaa; sekä muuta vastaavaa peliä tai toimintaa, jossa voiton saaminen perustuu joko kokonaan tai osittain sattumaan taikka Lue lisää ›

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen ›

Mikäli sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä kyseinen lapsi on erityisen nuori; taikka, kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti; taikka, rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämiseksi. Törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan Lue lisää ›

Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken ›

Mikäli henkilö on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai tämän jälkeläisen kanssa, taikka oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa, taikka veljensä tai sisarensa kanssa, katsotaan hänen syyllistyvän sukupuoliyhteyteen lähisukulaisten kesken. Sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken ei tuomita henkilöä, joka on ollut sukupuoliyhteydessä oman vanhempansa tai tämän vanhemman Lue lisää ›

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen ›

Mikäli henkilö valmistaa, myy, vuokraa, vie maasta, tuo maahan tai vie Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää sellaisia kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään joko lasta, tai väkivaltaa, tai eläimeen sekaantumista, katsotaan hänen syyllistyvän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen. Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää, mutta jonka Lue lisää ›