Mikäli henkilö luvattomasti järjestää uhkapelin tai pitää huoneistoa tai muuta tilaa uhkapeliä varten, taikka ollessaan majoitus- tai ravitsemisliikkeen harjoittaja sallii uhkapelin, katsotaan hänen syyllistyvän uhkapelin järjestämiseen. Uhkapelillä tarkoitetaan veikkaus-, bingo-, toto- ja vedonlyöntipeliä; sekä, raha- tai tavara-arpajaisia ja pelikasinotoimintaa; sekä muuta vastaavaa peliä tai toimintaa, jossa voiton saaminen perustuu joko kokonaan tai osittain sattumaan taikka peliin tai toimintaan osallistuvista riippumattomiin tapahtumiin ja jossa mahdollinen häviö on ilmeisessä epäsuhteessa ainakin jonkun osallistujan maksukykyyn. Uhkapelin järjestämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Uhkapelipankki ja muu järjestetyssä uhkapelissä käytetty raha ja rahanarvoinen esine tuomitaan menetetyksi valtiolle. Menettämisseuraamus tuomitaan siitä riippumatta, kenen omaisuutta menetetyksi tuomittava omaisuus oli.

Nopeaa apua lakiasioihin.