Mikäli henkilö joko käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä estää oikeudettomasti uskonnollisen yhdyskunnan pitämästä jumalanpalvelusta, uskonnollista toimitusta tai muuta uskonnonharjoitusta, katsotaan hänen syyllistyvän uskonnonharjoituksen estämiseen. Uskonnonharjoituksen estämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.