Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen

Mikäli henkilö joko perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän taikka värväämällä tai yrittämällä värvätä väkeä sitä varten; taikka, varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytynyttä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, tai vastaavalla; taikka, toimeenpanemalla, yrittämällä… Lue lisää »

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen

Mikäli henkilö, joko käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää, taikka muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista, katsotaan… Lue lisää »

Ilkivalta

Mikäli henkilö metelöimällä tai muulla vastaavalla tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa; taikka, aiheuttaa häiriötä… Lue lisää »

Hautarauhan rikkominen

Mikäli henkilö luvattomasti avaa haudan tai ottaa sieltä ruumiin tai sen osan, ruumisarkun tai hautauurnan; taikka, käsittelee hautaamatonta ruumista pahennusta herättävällä tavalla; taikka, turmelee tai häpäisee hautaa tai kuolleen muistomerkkiä,… Lue lisää »

Eläintenpitokielto

Henkilö, joka tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta, voidaan samalla tuomita menettäneeksi oikeutensa pitää tai hoitaa eläimiä taikka muuten vastata eläinten hyvinvoinnista. Eläintenpitokielto voidaan määrätä määräajaksi tai pysyvästi. Kielto voi koskea… Lue lisää »

Eläinsuojelurikos

Eläinsuojelurikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta joko pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille jättämällä tai muuten laissa kielletyllä tavalla kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta… Lue lisää »

Arpajaisrikos

Mikäli henkilö toimeenpanee arpajaiset ilman lupaa; taikka, käyttää arpajaisten tuotot olennaisesti vastoin arpajaisten toimeenpanoon annetussa luvassa tai tuottojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa annettua määräystä; taikka, laiminlyö arpajaisten toimeenpanoon kuuluvan tilitysvelvollisuuden;… Lue lisää »

Väkivaltaisen mellakan johtaminen

Väkivaltaisen mellakan johtaminen tai kyseisen väkijoukon yllyttäminen katsotaan väkivaltaisen mellakan johtamiseksi. Väkivaltaisen mellakan johtamisesta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta.  

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen

Mikäli laittoman maahantulon järjestämisessä aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä; taikka mikäli kyseinen rikos on tehty osana… Lue lisää »