Mikäli laittoman maahantulon järjestämisessä aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä; taikka mikäli kyseinen rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi laittoman maahantulon järjestämiseksi. Törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.