Mikäli henkilö ylittää Suomen rajan ilman tähän oikeuttavaa passia tai muuta matkustamisoikeuden osoittavaa asiakirjaa, taikka ylittää tai yrittää ylittää rajan muualta kuin luvallisesta maahantulo- tai maastalähtöpaikasta; taikka muuten rikkoo rajan ylittämisestä annettuja säännöksiä; taikka luvattomasti oleskelee tai liikkuu tai ryhtyy rajavyöhykkeellä, katsotaan teko valtionrajarikokseksi. Valtionrajarikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.