Mikäli henkilö, kyseessä ollen mellakka, jossa syyllistytään virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, taikka käytetään henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheutetaan huomattavaa vahinkoa omaisuudelle, osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan, katsotaan teko väkivaltaiseksi mellakaksi. Väkivaltaisesta mellakasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.