Mikäli henkilö myy tai vuokraa tai levittää taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita liikkuvia kuvia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, katsotaan hänen syyllistyvän väkivaltakuvauksen levittämiseen. Väkivaltakuvauksen levittämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Edellä esitettyä ei sovelleta, mikäli väkivallan esittämistä voidaan elokuvan tai tallenteen tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pitää perusteltuna. Edellä esitettyä ei niin ikään sovelleta, mikäli elokuvan tai tallenteen sisältämä esitys on laillisesti tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi tai levitettäväksi. Tilanteessa, jossa tallenteen valmistajalla tai maahantuojalla on ollut todellinen aikomus toimittaa tallenteen sisältämä esitys edellä tarkoitettuun tarkastukseen ennen tallenteen myymistä tai vuokraamista tai tarjoamista tai luovuttamista, ei kyseisen tuotteen valmistamisesta tai maahantuonnista niin ikään ole tuomittava rangaistusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.